Храм святителя Василия Великого

На главную ‹ Православный форум храма св. Василия Великого ‹ Наша Вера и духовная жизнь ‹ Совместная молитва ‹ Тема: Молитва по соглашению. (ТОЛЬКО МОЛИТВА!)
Страниц: 1 2 3 [4] 5 Вниз Печать
Автор Тема: Молитва по соглашению. (ТОЛЬКО МОЛИТВА!)  (Прочитано 307226 раз)
Елена 03
Ветеран
*****
Offline Offline

Сообщений: 18854


Боже, милостив буди мне грешной!


Email
« Ответ #45 : 04 Июля 2014, 15:07:14 »

По сем вместо возгласа глаголи:
Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь. (Поклон.)

Седален, глас 6:
Отце́м на́шим ми́лости оби́льно источа́вый/ и Оте́чество на́ше, Русь Святу́ю, ди́вно храня́й,/ не отлуча́йся, Па́стырю До́брый,/ и от нас скорбя́щих и бе́дствующих,/ но неотсту́пен бу́ди с на́ми всегда́,/ вопия́ лю́бящим Тя:// Аз есмь с ва́ми, и никто́же на вы. (Поклон.)

Песнь 4
Ми́лостивый Го́споди, моли́твами святы́х Твои́х,// поми́луй Русь Святу́ю. (Дважды, с поклонами.)

Ма́ти Бо́жия,// спаси́ Русь Святу́ю. (Дважды, с поклонами.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.


Песнь 5
Ми́лостивый Го́споди, моли́твами святы́х Твои́х,// поми́луй Русь Святу́ю. (Дважды, с поклонами.)

Ма́ти Бо́жия,// спаси́ Русь Святу́ю. (Дважды, с поклонами.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.


Песнь 6
Ми́лостивый Го́споди, моли́твами святы́х Твои́х,// поми́луй Русь Святу́ю. (Дважды, с поклонами.)

Ма́ти Бо́жия,// спаси́ Русь Святу́ю. (Дважды, с поклонами.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.


По сем катавасия:
Моли́твами святы́х Твои́х, Ми́лостиве, / изба́ви от бед и обстоя́ний Русь Святу́ю,/ я́ко мы усе́рдно к Тебе́ прибега́ем,// ми́лостивому Изба́вителю и всех Влады́це, Го́споду Иису́су. (Поклон.)

Спаси́ от бед и обстоя́ний Русь Святу́ю,/ Пресвята́я Богоро́дице Де́во,/ я́ко вси по Бо́зе к Тебе́ прибега́ем,// я́ко к неруши́мей стене́ и предста́тельству. (Поклон.)

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Конда́к, глас 6:
Предста́тельства ра́ди Пречи́стыя Богома́тере,/ хода́тайства ра́ди святы́х сро́дников на́ших,/ не пре́зри гре́шных моле́ний гла́сы,/ но предвари́, я́ко Благи́й, на по́мощь к нам,/ из глубины́ серде́чныя взыва́ющим:/ поми́луй, поми́луй,// поми́луй нас, Го́споди. (Поклон.)

Таже:
Проки́мен, глас 6-й:
Го́споди, воздви́гни си́лу Твою́, и прииди́, во е́же спасти́ нас.
И пое́м, во глас 6:
Го́споди, воздви́гни си́лу Твою́, и прииди́, во е́же спасти́ нас.
Го́споди Бо́же сил, доко́ле гне́ваешися на моли́тву рабо́в Твои́х?


И пое́м:
Го́споди, воздви́гни си́лу Твою́, и прииди́, во е́же спасти́ нас.

Го́споди, воздви́гни си́лу Твою́.


И пое́м:
И прииди́, во е́же спасти́ нас.

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь. (Поклон.)

Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода.
И пое́м: Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода.
Хвали́те Го́спода с небе́с, хвали́те Его́ в вы́шних.
И пое́м:  Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода.
Вся́кое дыха́ние. –
И пое́м:  Да хва́лит Го́спода.

От Матфе́я, Свята́го Ева́нгелия чте́ние.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́. (Крестное знамение без поклона.)

Рече́ Госпо́дь: проси́те, и да́стся вам; ищи́те, и обря́щете; толцы́те и отве́рзется вам. Всяк бо прося́й прие́млет, и ища́й обрета́ет, и толку́щему отверза́ется. Или́ кто есть от вас челове́к, его́же а́ще воспро́сит сын его́ хле́ба, еда́ ка́мень пода́ст ему́? Или́ а́ще ры́бы про́сит, еда́ змию́ пода́ст ему́? А́ще у́бо вы, лука́ви су́ще, уме́ете дая́ния бла́га дая́ти ча́дом ва́шим, кольми́ па́че Оте́ц ваш Небе́сный даст бла́га прося́щим у Него́!

Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́. (Поклон.)

Поется на глас 6-й:
Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.

Отче, Сло́ве и Ду́ше,/ Тро́ице Свята́я, очи́сти// мно́жество согреше́ний наро́да на́шего. (Поклон.)

И ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Моли́твами Богоро́дицы и святы́х,/ Ми́лостиве, очи́сти// мно́жество согре́шений наро́да на́шего. (Поклон.)

Поми́луй мя, Бо́же,/ по вели́цей ми́лости Твое́й,/ и по мно́жеству щедро́т Твои́х,// очи́сти беззако́ние мое́. (Поклон.)

Стихи́ра, глас 6:
Не вве́ри нас челове́ческому предста́тельству,/ Влады́ко наш Го́споди,/ ско́рби бо ве́лия обдержа́т нас,/ терпе́ти уже́ не мо́жем наше́дших на нас обстоя́ний,/ по́мощи на земли́ не и́мамы,/ или́ к кому́ от челове́к прибе́гнем,/ утеше́ния не и́мамы,/ ра́зве Тебе́, и Пречи́стыя Богома́тере, и святы́х./ Те́мже, я́ко Ще́дрый, Го́споди,/ умилосе́рдися о лю́дех Твои́х,/ я́ко Долготерпели́в,// примири́ся и поми́луй нас. (Поклон.)

Таже молитва:
Спаси́, Бо́же, лю́ди Твоя́ и благослови́ достоя́ние Твое́, посети́ ми́лостию и щедро́тами Твои́ми зе́млю Руси́ Святы́я, утверди́ в ней ве́ру и́стинную; расшири́, умно́жи, умири́ и непоколеби́му и а́довыми враты́ во ве́ки сохрани́ Це́рковь Святу́ю; умудри́ архипа́стырей и па́стырей на́ших, пра́во пра́вити сло́во Твоея́ и́стины, разори́ и вско́ре испраздни́ вся́кое разделе́ние и ересе́й воста́ние; соблюди́ в ми́ре па́ству правосла́вную; возвы́си ревни́телей ве́ры оте́ческия, и низпосли́ на на́с и на все́х ве́рных люде́й Твои́х ми́лости Твоя́ бога́тыя, моли́твами Всепречи́стыя Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Креста́ (крестное знамение без поклона) и честны́я и многоцеле́бныя ри́зы Твоея́, предста́тельствы честны́х Небе́сных Сил безпло́тных; честна́го сла́внаго проро́ка, Предте́чи и Крести́теля Иоа́нна; свята́го сла́внаго и всехва́льнаго апо́стола Андре́я Первозва́ннаго, и про́чих святы́х сла́вных и всехва́льных апо́столов; свята́го великому́ченика и победоно́сца Гео́ргия, святы́я великому́ченицы Варва́ры; и́же во святы́х оте́ц на́ших и вселе́нских вели́ких учи́телей и святи́телей, Васи́лия Вели́каго, Григо́рия Богосло́ва и Иоа́нна Златоу́стаго; и́же во святы́х отца́ на́шего Никола́я, архиепи́скопа Мирлики́йскаго, чудотво́рца; святы́х равноапо́стольных Мефо́дия и Кири́лла, учи́телей Слове́нских;
святы́х равноапо́столов Руси́ Святы́я, благове́рнаго вели́каго кня́зя Влади́мира и благове́рныя вели́кия княги́ни О́льги; святы́х му́чеников варя́гов Иоа́нна и Фео́дора, святы́х благове́рных князе́й и страстоте́рпцев Бори́са и Гле́ба и свята́го благове́рнаго вели́каго кня́зя-и́нока Игоря Черниговскаго, страстоте́рпца;
и́же во святы́х оте́ц на́ших и всея́ Руси́ чудотво́рцев, Михаи́ла и Иларио́на, митрополи́тов Ки́евских, и святи́телей Моско́вских, митрополи́тов Ки́евских Петра́, Феогно́ста, Алекси́я, Киприа́на, Фо́тия, Ио́ны, Фили́ппа, Мака́рия, И́ова и священному́ченика Ермоге́на; святи́телей Феодо́сия Черни́говскаго, Дими́трия Ростовскаго, Филаре́та, митрополи́та Ки́евскаго, и Игна́тия Мариу́польскаго;
преподо́бнаго и благове́рнаго вели́каго кня́зя Алекса́ндра Не́вскаго; преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших Анто́ния и Феодо́сия и про́чих чудотво́рцев Ки́ево-Пече́рских; Се́ргия и Ни́кона Ра́донежских, Серафи́ма Саро́вскаго, И́ова и Амфило́хия Поча́евских, Досифе́я Кита́евского,Парфе́ния Киевопече́рского;
святы́х ца́рственных страстоте́рпцев; святи́теля Ти́хона, патриа́рха Моско́вскаго и всея́ Руси́, испове́дника, и всех новому́чеников и испове́дников Росси́йских; священному́чеников Влади́мира, митрополи́та Ки́евскаго, Константи́на, митрополи́та Ки́евскаго,
Алекса́ндра, архиепи́скопа Ха́рьковскаго, Проко́пия, архиепи́скопа Херсо́нскаго, и с ним иере́я Иоа́нна Скадо́вскаго; Анато́лия, митрополи́та Оде́сскаго, Ону́фрия, архиепи́скопа Ку́рскаго и Обоя́нского, Се́ргия, архиепи́скопа Мелито́польскаго, Мака́рия, епи́скопа Днепропетро́вскаго, Васи́лия, епи́скопа Прилу́кскаго, Иоаса́фа, епи́скопа Могиле́вскаго, Дамаски́на, епи́скопа Глу́ховскаго, Арка́дия, епи́скопа Бе́жецкаго, Порфи́рия, епи́скопа Симферо́польскаго и Кры́мскаго;
собо́ра новому́чеников и испове́дников Запоро́жских, 103-х новому́чеников Черка́сских;
всех святы́х ки́евских;
святи́теля Иларио́на, епи́скопа Крути́цкаго, и собо́ра Святого́рских святы́х;
святи́теля Инноке́нтия, архиепи́скопа Оде́сскаго и Херсо́нскаго, свята́го пра́веднаго Ио́ны, Оде́сскаго чудотво́рца, преподо́бнаго Гаврии́ла Афо́нскаго, преподобноиспове́дника Ку́кши Оде́сскаго и собо́ра святы́х Оде́сских; собо́ра святы́х Га́лицких; собо́ра святы́х Полта́вских;

(и русских святых, в тот день празднуемых), и всех святы́х, в земли́ Ру́сской просия́вших;
святы́х сла́вных и добропобе́дных му́чеников, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших;

(и вселенских святых, в тот день празднуемых),
(и святых заступников молящихся, и всех особо почитаемых ими святых),
святы́х и пра́ведных богооте́ц Иоаки́ма и А́нны, и всех святы́х;
мо́лим Тя, Многоми́лостиве Го́споди, услы́ши нас гре́шных, моля́щихся Тебе́, и поми́луй нас.


Го́споди, поми́луй. (12 раз.)

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь. (Поклон.)

Песнь 7
Ми́лостивый Го́споди, моли́твами святы́х Твои́х,// поми́луй Русь Святу́ю. (Дважды, с поклонами.)

Ма́ти Бо́жия,// спаси́ Русь Святу́ю. (Дважды, с поклонами.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.


Песнь 8
Ми́лостивый Го́споди, моли́твами святы́х Твои́х,// поми́луй Русь Святу́ю. (Дважды, с поклонами.)

Ма́ти Бо́жия,// спаси́ Русь Святу́ю. (Дважды, с поклонами.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.


Песнь 9
Ми́лостивый Го́споди, моли́твами святы́х Твои́х,// поми́луй Русь Святу́ю. (Дважды, с поклонами.)

Ма́ти Бо́жия,// спаси́ Русь Святу́ю. (Дважды, с поклонами.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.


По 9-й песни, за Достойно:
О пресве́тлый о́блаче, Ма́ти Бо́жия,/ вражду́ющих победи́ держа́вою Твое́ю и всеси́льною десни́цею,/ и су́щим в ско́рбех предста́ни, оби́димых заступи́,/ и грехи́ разреши́ моли́твенников Твои́х,// ели́ко бо хо́щеши, мо́жеши. (Поклон.)

Святы́й Бо́же: (трижды с тремя поклонами).Сла́ва, и ны́не: Пресвята́я Тро́ице: Го́споди, поми́луй. (Трижды). Сла́ва, и ны́не: О́тче наш: (Крестное знамение без поклона).
Записан
Елена 03
Ветеран
*****
Offline Offline

Сообщений: 18854


Боже, милостив буди мне грешной!


Email
« Ответ #46 : 04 Июля 2014, 15:10:10 »

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь. (Поклон.)

Тропа́рь, глас 4:
Ско́ро предвари́, пре́жде да́же не порабо́тимся враго́м,/ ху́лящим Тя и претя́щим нам,/ Христе́ Бо́же наш,/ погуби́ Кресто́м Твои́м борю́щия ны́,/да уразуме́ют, ка́ко мо́жет правосла́вных ве́ра,/моли́твами Богоро́дицы,// Еди́не Человеколю́бче. (Поклон.)

По сем глаголи сие моление:
Укрепи́, Го́споди, си́лою Твое́ю ве́рныя лю́ди Руси́ Святы́я, заблужда́ющим же просвети́ разу́мныя о́чи све́том Твои́м Боже́ственным, да уразуме́ют Твою́ и́стину: умягчи́ их ожесточе́ние, утоли́ вражды́ и нестрое́ния, на страну́ Украинскую и ми́рныя лю́ди ея́ воздвиза́емая, да вси позна́ют Тебе́, Го́спода и Спаси́теля на́шего. Не отврати́ лица́ Твоего́ от нас, Го́споди, возда́ждь нам ра́дость спасе́ния Твоего́. Помяни́ ми́лости, я́же показа́л еси́ отце́м на́шим, преложи́ гне́в Твой на милосе́рдие, и да́ждь по́мощь Твою́ наро́ду Руси́ Святы́я, в ско́рби су́щему. Возгре́й сердца́ на́ша теплото́ю благода́ти Твоея́, утверди́ во́лю на́шу в во́ли Твое́й, да я́коже дре́вле, та́ко и ны́не просла́вится всесвято́е и́мя Твое́, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди, поми́луй. (40 раз. И три поклона.)

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь. (Поклон.)

Таже глаголем:
Па́ки и па́ки, со умиле́нием серде́чным, коле́на душ и теле́с на́ших прекло́ньше, Го́споду помо́лимся.

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

И преклонив колена, со умилением чти молитву сию.
Зри: В воскресные и другие праздничные дни, когда коленопреклонения воспрещаются, зде глаголем: Го́споду помо́лимся. – Го́споди, поми́луй. — И чтем молитву без коленопреклонения.

Молитва
Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же наш, при́зри ми́лостивным Твои́м о́ком на скорбь и многоболе́зненный вопль чад Твои́х в земли́ Украинстей су́щих.
Изба́ви лю́ди Твоя́ от междоусо́бныя бра́ни, утоли́ кровопроли́тия, отврати́ належа́щия беды́. Лише́нныя кро́ва введи́ в до́мы, а́лчущия напита́й, пла́чущия уте́ши, разделе́нныя совокупи́.
Не оста́ви ста́до Свое́, от сро́дник свои́х во озлобле́нии су́щих, умали́тися; но ско́рое примире́ние, я́ко щедр, да́руй. Ожесточе́нных сердца́ умягчи́, и к Твоему́ позна́нию обрати́. Мир Це́ркви Твое́й и ве́рным ча́дом ея́ пода́ждь, да еди́нем се́рдцем и еди́ными усты́ просла́вим Тя́, Го́спода и Спаси́теля на́шего, во ве́ки веко́в. Ами́нь.


По прочтении молитвы:
Честне́йшую Херуви́м,/ и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м,/ без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую,// су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем. (Поклон.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. (Поклон).
И ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь. (Поклон).

Го́споди, поми́луй. (Трижды. И поклон)
.
Благослови́ (мысленно обращаясь к отцу своему духовному).

И отпу́ст:
Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш (крестное знамение без поклона), моли́твами Пречи́стыя Своея́ Ма́тере, святы́х сла́вных и всехва́льных апо́столов, свята́го равноапо́стольнаго вели́каго кня́зя Влади́мира, и всех святы́х, в земли́ Ру́сской просия́вших, (святых дня), и́хже па́мять ны́не соверша́ем, святи́теля Ти́хона, испове́дника, и всех новому́чеников и испове́дников Ру́сских и всех святы́х, поми́луй и спаси́ нас гре́шных. (Поклон).

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

По сем глаголи со умилением сия стихи:
Утвержде́ние на Тя́ наде́ющихся,/ утверди́, Го́споди, Це́рковь,/ ю́же стяжа́л еси́// честно́ю Твое́ю кро́вию. (Поклон.)

Под Твою́ ми́лость/ прибега́ем, Богоро́дице Де́во:/ моле́ний на́ших/ не пре́зри в ско́рбех,/ но от бед изба́ви нас,/ Еди́на Чи́стая и Благослове́нная. (Поклон.)

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. (Поклон.)

Вси святи́и земли́ на́шея, моли́те Бо́га о нас. (Поклон.)

И заключительные поклоны.
Бо́же очи́сти мя гре́шнаго (гре́шную) и поми́луй мя. (Поклон.)

Созда́вый мя Го́споди, поми́луй мя. (Поклон.)

Без числа́ согреши́х, Го́споди, поми́луй и прости́ мя гре́шнаго (гре́шную). (Поклон.)


Источник: http://www.pravmir.ru/pomolimsya-ob-ukraine/#ixzz36UfKkMel
Записан
Елена 03
Ветеран
*****
Offline Offline

Сообщений: 18854


Боже, милостив буди мне грешной!


Email
« Ответ #47 : 04 Июля 2014, 15:16:05 »

Читаем в 14-00, 17-00, 20-00 и 22-00 мск

Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, Ты бо рекл еси пречистыми усты Твоими: "Аминь." глаголю вам, яко аще двое от вас совещаются на земли всякой вещи, ее же аще просите, будете иметь от Отца Моего, Иже на Небесех: "Где же два или трое собрались во имя Мое, ту есмь Аз посреде их". Непреложны словеса Твоя, Господи,  милосердие Твое безприкладно и человеколюбию Твоему несть конца. Сего ради молим Тя: даруй нам, рабам Твоим, имена Ты, Господи, веси, согласившимся просить Тя:

 - об исцелении болящих:

Николая, Георгия , отр. Максима, Софии, Андрея,
 Евгении, Алексия, мл. Матфея;  

- о помощи добровольцам в реализации необходимых работ в зоне бедствий:  Андрею, Ярославу, Геннадию, Елене, Ларисе, Наталии, Ольге, Елене, Игорю, Анне, Анастасии;

- об умирении страждущей страны украинстей.
Утверди в земле сей благочестие, суд и правду, силою благодати Пресвятаго Духа, погаси всякую ненависть и ожесточение.

- об освобождении от врагов видимых и невидимых, о спасении и сохранении митрополита Онуфрия, митрополита Антония и епископа Ионы;

- о спасении и сохранении жизни рабам Твоим, находящимся непосредственно в зоне боевых действий, а также всех православных христиан, проживающих и работающих в иноверных странах;

-- о помощи в благополучной эвакуации людей, желающих покинуть зону бедствий;

и даруй всем здравие и благомощие души и тела, буди врач, болящих раб Твоих , воздвигни от одра болезненна, огради от враг видимых и невидимых,защити силою Честнаго и Животворящего Твоего Креста.

 Призри милостью Своей и услыши нас грешных, уповаем на  Тя Господи, и просим исполнения нашего прошения. Но обаче не якоже мы хотим, но якоже Ты. Да будет во веки воля Твоя. Аминь .
« Последнее редактирование: 07 Марта 2017, 19:30:26 от Елена 03 » Записан
НатальКа
Ветеран
*****
Offline Offline

Сообщений: 2849


Наталья


Email
« Ответ #48 : 08 Августа 2016, 10:00:32 »

 
Спаси БОГ!
Записан
Алла
Ветеран
*****
Offline Offline

Сообщений: 22787


Мы спасены в надежде (Рим. 8,24)


« Ответ #49 : 09 Декабря 2016, 19:18:41 »

Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, Ты бо рекл еси пречистыми усты Твоими: "Аминь глаголю вам, яко аще двое от вас совещаются на земли всякой вещи, ее же аще просите, будете иметь от Отца Моего, Иже на Небесех: где же два или трое собрались во имя Мое, ту есмь Аз посреде их". Непреложны словеса Твоя, Господи, милосердие Твое безприкладно и человеколюбию Твоему несть конца. Сего ради молим Тя: даруй нам, рабам Твоим, имена Ты Господи веси, согласившимся просить Тя об исцелении раба Твоего младенца Илии. Уповаем на  Тя Господи, и просим исполнения нашего прошения. Но обаче не якоже мы хотим, но якоже Ты. Да будет во веки воля Твоя. Аминь.
Записан

«Чем больше любовь, тем больше страданий душе; чем полнее любовь, тем полнее познание; чем горячее любовь, тем пламеннее молитва; чем совершеннее любовь, тем святее жизнь.» Преподобный Силуан Афонский
Алла
Ветеран
*****
Offline Offline

Сообщений: 22787


Мы спасены в надежде (Рим. 8,24)


« Ответ #50 : 09 Января 2017, 22:03:25 »

Братья и сестры! Давайте помолимся о болящем Григории, предлагаю в 22.15, кто есть на форуме. Если позже придет кто-то еще, повторим молитву. Спаси Бог!
Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, Ты бо рекл еси пречистыми усты Твоими: "Аминь глаголю вам, яко аще двое от вас совещаются на земли всякой вещи, ее же аще просите, будете иметь от Отца Моего, Иже на Небесех: где же два или трое собрались во имя Мое, ту есмь Аз посреде их". Непреложны словеса Твоя, Господи, милосердие Твое безприкладно и человеколюбию Твоему несть конца. Сего ради молим Тя: даруй нам, рабам Твоим, имена Ты Господи веси, согласившимся просить Тя : Спаси, сохрани , помилуй и исцели болящего раба Твоего Григория, даруй ему здравие и благомощие души и тела, буди врач болящего раба Твоего Григория, воздвигни его от одра болезненна, огради от враг видимых и невидимых,защити силою Честнаго и Животворящего Твоего Креста,  призри милостью Своей и услыши нас грешных, уповаем на  Тя Господи, и просим исполнения нашего прошения. Но обаче не якоже мы хотим, но якоже Ты. Да будет во веки воля Твоя. Аминь.
Записан

«Чем больше любовь, тем больше страданий душе; чем полнее любовь, тем полнее познание; чем горячее любовь, тем пламеннее молитва; чем совершеннее любовь, тем святее жизнь.» Преподобный Силуан Афонский
Елена 03
Ветеран
*****
Offline Offline

Сообщений: 18854


Боже, милостив буди мне грешной!


Email
« Ответ #51 : 07 Марта 2017, 19:31:32 »

                                    Спаси всех Христос!
Записан
Екатерина_$
Ветеран
*****
Offline Offline

Сообщений: 1843


« Ответ #52 : 06 Июля 2017, 19:58:53 »

Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, Ты бо рекл еси пречистыми усты Твоими: "Аминь глаголю вам, яко аще двое от вас совещаются на земли всякой вещи, ее же аще просите, будете иметь от Отца Моего, Иже на Небесех: где же два или трое собрались во имя Мое, ту есмь Аз посреде их". Непреложны словеса Твоя, Господи, милосердие Твое безприкладно и человеколюбию Твоему несть конца. Сего ради молим Тя: даруй нам, рабам Твоим, имена Ты Господи веси, согласившимся просить Тя : Спаси, сохрани, помилуй и исцели болящую рабу Твою Анастасию, даруй ей здравие и благомощие души и тела, буди врач болящей рабы Твоей Анастасии, воздвигни ее от одра болезненна, огради от враг видимых и невидимых,защити силою Честнаго и Животворящего Твоего Креста,  призри милостью Своей и услыши нас грешных, уповаем на  Тя Господи, и просим исполнения нашего прошения. Но обаче не якоже мы хотим, но якоже Ты. Да будет во веки воля Твоя. Аминь.
Записан
Екатерина_$
Ветеран
*****
Offline Offline

Сообщений: 1843


« Ответ #53 : 06 Июля 2017, 20:05:30 »

Молитвы о болящих
Записан
Алла
Ветеран
*****
Offline Offline

Сообщений: 22787


Мы спасены в надежде (Рим. 8,24)


« Ответ #54 : 26 Октября 2017, 15:20:25 »

Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, Ты бо рекл еси пречистыми усты Твоими: "Аминь глаголю вам, яко аще двое от вас совещаются на земли всякой вещи, ее же аще просите, будете иметь от Отца Моего, Иже на Небесех: где же два или трое собрались во имя Мое, ту есмь Аз посреде их". Непреложны словеса Твоя, Господи, милосердие Твое безприкладно и человеколюбию Твоему несть конца. Сего ради молим Тя: даруй нам, рабам Твоим, имена Ты Господи веси, согласившимся просить Тя : Спаси, сохрани , помилуй и исцели болящую рабу Твою Екатерину, даруй ей здравие и благомощие души и тела, буди врач рабы Твоей Екатерины, воздвигни ея от одра болезненна, огради от враг видимых и невидимых, защити силою Честнаго и Животворящего Твоего Креста,  призри милостью Своей и услыши нас грешных, уповаем на  Тя Господи, и просим исполнения нашего прошения. Но обаче не якоже мы хотим, но якоже Ты. Да будет во веки воля Твоя. Аминь.
Записан

«Чем больше любовь, тем больше страданий душе; чем полнее любовь, тем полнее познание; чем горячее любовь, тем пламеннее молитва; чем совершеннее любовь, тем святее жизнь.» Преподобный Силуан Афонский
Алла
Ветеран
*****
Offline Offline

Сообщений: 22787


Мы спасены в надежде (Рим. 8,24)


« Ответ #55 : 03 Марта 2020, 22:23:03 »

Братья и сестры, давайте соберемся на молитву по соглашению о р.Б.Николае, сыне нашей Людочки Hendel. Ему предстоит операция.
Молимся в среду, 4 марта. 21.00 мск
Кто сможет, братики и сестрички, присоединяйтесь.

Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, Ты бо рекл еси пречистыми усты Твоими: "Аминь глаголю вам, яко аще двое от вас совещаются на земли всякой вещи, ее же аще просите, будете иметь от Отца Моего, Иже на Небесех: где же два или трое собрались во имя Мое, ту есмь Аз посреде их". Непреложны словеса Твоя, Господи, милосердие Твое безприкладно и человеколюбию Твоему несть конца. Сего ради молим Тя: даруй нам, рабам Твоим, имена Ты Господи веси, согласившимся просить Тя : Спаси, сохрани , помилуй и исцели болящего раба Твоего Николая, даруй ему здравие и благомощие души и тела, буди врач раба Твоего Николая, воздвигни его от одра болезненна, огради от враг видимых и невидимых, защити силою Честнаго и Животворящего Твоего Креста,  призри милостью Своей и услыши нас грешных, уповаем на  Тя, Господи, и просим исполнения нашего прошения. Но обаче не якоже мы хотим, но якоже Ты. Да будет во веки воля Твоя. Аминь.
Записан

«Чем больше любовь, тем больше страданий душе; чем полнее любовь, тем полнее познание; чем горячее любовь, тем пламеннее молитва; чем совершеннее любовь, тем святее жизнь.» Преподобный Силуан Афонский
Natalya K.
Ветеран
*****
Offline Offline

Сообщений: 8054


Услыши, Боже, моление мое,вонми молитве моей


Email
« Ответ #56 : 05 Марта 2020, 09:45:31 »

Ой, простите, не видела Господи, помоги, рабу Твоему Николаю! Помилуй, исцели! Врачам Божией помощи! Людочка, терпения тебе!
Записан

Мы должны жить так, чтобы если все Евангелия будут утеряны, люди могли бы их прочесть по нашим лицам.
Митрополит Антоний Сурожский
НАДЕ*ДА
Ветеран
*****
Offline Offline

Сообщений: 4013WWW
« Ответ #57 : 01 Апреля 2020, 20:58:02 »

Все имена  записала, молилась вечером.
Спаси Господи, всех  сомолитвенников!
Записан

\"Буди, Господи, милость Твоя на нас...\"
Валентина Б.
Постоялец
***
Offline Offline

Сообщений: 251


Email
« Ответ #58 : 04 Апреля 2020, 18:03:46 »

Спасибо,  Катюша.  Молюсь  и  в  обед,  и  вечером.. Спаси  и  сохрани,  Господи!
Записан
Валентина Б.
Постоялец
***
Offline Offline

Сообщений: 251


Email
« Ответ #59 : 06 Апреля 2020, 18:04:31 »

Господи,  Боже  наш!  Услышь  с  высоты  святаго  Твоего  Престола  нас  грешных  и  недостойных  рабов  Твоих,  благость  Твою  грехами  своими  прогневавших  и  милосердие  Твое  удаливших.  И   не  взыскивай  с  рабов  Твоих,  но  отврати  страшный  гнев  Твой,  справедливо  нас  постигший,  прекрати  пагубное  наказание,  удали  страшный  меч  Твой,  невидимо  и  безвременно  нас  поражающий,  и  пощади  несчастных  и  слабых  рабов  Твоих.  Ибо  Тебе  принадлежит  милость  и  спасение,  Боже  наш,  и  Тебе  славословие  приносим,  Отцу  и  Сыну  и  Святому  Духу,  ныне  и  присно  и  во  веки  веков.  Аминь.
Записан
Страниц: 1 2 3 [4] 5 Вверх Печать 

На главную ‹ Православный форум храма св. Василия Великого ‹ Наша Вера и духовная жизнь ‹ Совместная молитва ‹ Тема: Молитва по соглашению. (ТОЛЬКО МОЛИТВА!)
Перейти в:  


Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines